Hz. Adem'in yaratılışı bilimle çelişir mi?

Hz. Adem ve Havva’nın yaratılışları bilimle değil materyalist felsefe ile çelişir. Fakat materyalizmi bilim olarak sunma gayreti içerisinde olanlar bilimi öne sürerek bu ilk yaratılışı eleştirme gafleti içerisine düşmüşlerder. Bunu bilimle karşlılaştırıp “şurası bilimle çelişiyor, burası bilimle çelişmiyor" diye kritik yapmak bilimi ve yaratılışı bilmemek demektir. Çünkü bilim sebepler dairesinde gerçekleşen ve algılanan olayları inceler.

  Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Âdem'in yaratılışının diğer insanlarınki gibi olmadığı bildirilir.

  "Allah nezdinde (yaratılış bakımından) İsa'nın durumu Âdem'e benzer. Allah, onu topraktan yarattı; sonra ona 'ol!' dedi ve oluverdi." (Âl-i İmran: 3/59)

  Bu ayet, bu iki peygamberin yaratılışlarındaki olağan üstü duruma işaret eder.

  Hz Adem ve Havva'nın yaratılışı sebepler dairesinin dışında şimdiki anlayışa göre mucize niteliğindeki bir hadisedir. Mesela Kuran'da meleklerin Adem’e secde etmesi ve şeytanın secde etmemesi hadisesi var. Şimdi biri çıkıp, “hadi bu olayı bilimsel olarak bir inceleyelim" dese bilimi de yaratılışı da anlamadığı ortaya çıkacaktır. Bu da öyle bir hadisedir. Malesef bu yaklaşım bilime çok zarar vermiştir. Bilim materyalizmin oyuncağı haline getirilmiştir. Bilimin görevi algılananları çözmek iken beş duyu ile algılanmayan alana ait bilim adına materyalist felsefeler üretilmektedir. Aşağıda bu tür yanlışlara birkaç misal verilmiştir.

  Yanlış kıyasa bir misal;

 
"(Kuran'a göre ilk insan Adem, bügünkü insandan farksızdır. Konusabilir, zekidir, düşünme kapasitesi, bilinci ve yetenekleri bizlerle aynıdır.

  Bilim'se, insanlar'ın zeka, konuşma, bilinç vs gibi yeteneklerinin zaman içinde evrimleştiğini, ilk insanlarda Beyin hacminin daha düşük olduğunu, Beyin kabuğu'nun gelişmemiş olduğunu, konuşma'nın olmadığını, renkli görmediklerini, ayrıca fiziken daha değişik olduklarını söyler.)"

  Yanlış kıyasa diğer bir misal;

 
"(Kuran'a göre ilk insanlar uzun yaşamıştır. Adem 930 yıl, Nuh 950 yıl,vs vs.

  Bilim'e göre ise, ilk insanların ömrü tam tersine günümüzdekinden kısa olup, evrim sürecinde giderek uzamaktadır. Romalılarda bile ortalama ömür 40 yıl civarındadır.)"


  Yanlış kıyasa başka bir misal;

 
"(Kuran'a göre, Adem'in çocuklarından Habil, Kabil'i öldürür ve gömer. Yani ölü gömmek, ilk insanlardan beri vardır.

  Bilim'e göre, insanlar ölü gömme bilincine elli bin yıl önce erişti. Milyonlarca yıldır, ölüler gömülse idi, mezarlik olmayan bir karış yer kalmazdı.)


  -Evrimi bilim olarak sunma + mantıksız yaklaşım (100 senelik mezarların bile çoğu yok olurken)

  Bu da bir başka yanlış kıyas;

  (
Kuran'a göre 'Allah, koyun, keçi, deve, at, eşek, sığır yaratmıştır'. Yani bu hayvanlar ilk ortaya çıktıklarından beri aynıdırlar. Ve ilk insanlarla aynı anda yaratılmışlardır.

  Bilim'e göre bu hayvanlar başka türlerden evrimleşmiş, ve insan tarafından evcillestirilerek, muhtelif seçmelerle (çiftleştirme, eleme vs) bugünkü konumlarına gelmişlerdir. İlk insanların devrinde bu tip hayvanlar yoktur, bunların yabanıl ataları vardır, ve bahsedilen evcil türler sadece 10.000 senedir vardır)

 
Vs. Vs.. Bu misallerde;

  1)Hem teoriyi bilim kabul etme hatası,

  2)Bilimin alanına girmeyen duyusal olarak ispatlanamayacak bir konunun duyusal alanla karşılaştırılmaya çalışılması hatası,

  3)Mantık hatası, bulunmaktadır.

  Bu hatalar devam ettiği sürece Hz. Adem'in yaratılışının kavranamayacağı açık bir gerçektir.

  Hz Adem ile Havva'nın yaratılışı İslami kaynaklarda bulunmaktadır. Bu olayın bilimle çelişmediği, çelişemeyeceği bilinmelidir. Algılanamayan bir konu hiçbir zaman bilimsel gerçek olamaz. Hakkında spekülatif teoriler üretildiğinde ise felsefelerin etkisinden kurtulamaz.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !